Notice: Undefined index: filter-search in /htdocs/public/www/includes/framework.php on line 11 Misteri Selva - Argument

Argument

 

Les escenes del Misteri es descabdellen segons l'argument següent:

Pregària de Maria al seu FillEssent pròxima la mort de Maria, els jueus en decideixen cremar el cos.

La Mare de Déu, pel seu cantó, demana al seu fill que se l'emporti al seu repòs.nota

 

Jesús acull la súplica de la Verge i li tramet un àngel amb una palma que la protegeixi de tota malastrugança en el moment del seu trànsit.

Els diables volen fer caure Maria en temptacióSant Joan demana a Déu que els apòstols, escampats arreu de la terra siguin aplegats entorn de Maria.nota Els apòstols arriben i saluden la Verge mare.

Mestrestant els diables volen apoderar-se de Santa Maria i sotgen casa seva. Però Llucifer i els altres diables fracassen. nota

Jesús baixa del cel per tal dendur-s'hi l'ànima de la seva mare. L'estol del àngels i dels sants canten les glòries de Maria. notaJesús mana als apòstols que enterrin el cos de la Verge i que esperin que ell torni. El cel acull joiós l'ànima de Maria la qual és saludada com l'esposa del Càntic dels càntics.

S. Pere dona la palma al Rabí perquè curi els altres jueusPel seu cantó, els apòstols inicien la processó d'enterrament interrompuda per l'intent dels jueus que volen cremar el cos de la Verge. Els jueus fracassen i són afectats de ceguesa. Sant Pere intervé per tal de retornar-los la visió dels ulls i del cor, és a dir, per a convidar-los a creure en Jesucrist. Hom continua la impressionant processó d'enterrament fins que el cos és dipositat al sepulcre.

Jesús decideix ressuscitar la seva mareEn el cel Jesucrist decideix de ressuscitar la seva mare i baixa a la terra acompanyat de sants i santes. Els apòstols el saluden. Jesús retorna l'ànima de la seva mare i la ressuscita.

Maria puja al cel de la mà del seu Fill, mentre hom canta un himne de lloança a la Verge.

nota Arribats a la glòria, Jesús corona a la seva mare. Aquesta coronació és celebrada pels apòstols a la terra i pels àngels i pels sants al cel.

Santa Maria promet d'intercedir pels pecadors davant el seu Fill. El gran cor de lloança clou el Misteri de la Selva.